Over arbitrage

Wat is arbitrage?
Is arbitrage hetzelfde als mediation?
Waarom moet ik kiezen voor arbitrage bij Out of Court?
Is arbitrage rechtsgeldig?
Moet mijn tegenpartij instemmen met arbitrage?
Kan ik in hoger beroep tegen de uitspraak?
Waarom heb ik geen advocaat nodig?
Wat zijn de kosten voor het starten van een arbitrage?
Kan ik een arbitragezaak stopzetten?
Hoe lang duurt het voordat ik een uitspraak krijg?
Ik ben mijn inloggegevens kwijt of vergeten?
Ik ben mijn toegangscode voor een dossier kwijt?
Wat is arbitrage?

Arbitrage is rechtspraak zonder overheidsrechter. Een deskundige treedt op als rechter. De deskundige heet een arbiter. Arbiters wijzen een arbitraal vonnis. Dat vonnis heeft in principe dezelfde rechtskracht als een vonnis van de overheidsrechter. Het arbitrale vonnis is bindend voor beide partijen.
Out of Court heeft een snelle, eenvoudige, online procedure ontwikkeld die voldoet aan de wettelijke regels voor arbitrage. Daardoor verzekert Out of Court een eerlijke rechtsgang. Doordat alleen zorgvuldig geselecteerde professionals als arbiter optreden, bent u verzekerd van een gedegen arbitraal vonnis.

Is arbitrage hetzelfde als mediation?

Nee, bij mediation werkt u zelf aan de oplossing onder begeleiding van een mediator.
Bij arbitrage wordt uw conflict opgelost via een uitspraak door een of meer deskundigen. Deze deskundigen geven een arbitraal vonnis na een procedure die u kunt vergelijken met een rechtszaak bij de overheidsrechter.

Waarom moet ik kiezen voor arbitrage bij Out of Court?

Out of Court heeft een sterk gemoderniseerde versie van normale (overheids)rechtspraak ontwikkeld. Wij hanteren korte termijnen en vragen geen onnodige papieren rompslomp. U doet alles online en kunt bijvoorbeeld een filmpje inspreken in plaats van een tijdrovend document typen.

U heeft bovendien geen advocaat nodig, omdat de arbiters actief met uw zaak meedenken. Daardoor bespaart u hoge kosten. Doordat u bij Out of Court een pakket kiest voor een vaste prijs, kunt u de kosten bovendien van tevoren goed inschatten. Met een advocaat is dat meestal niet het geval.

U krijgt in drie maanden een bindende uitspraak (arbitraal vonnis) over uw conflict van een zeer deskundige arbiter. Hoger beroep is uitgesloten, waardoor u daarna geen onzekerheid meer heeft over nog meer kosten of nog meer tijd. U bent er bij Out of Court dus van verzekerd dat u na een korte periode weer verder kunt met waar u eigenlijk mee bezig wil zijn: uw bedrijf.

De arbiters van Out of Court zijn superspecialist en zorgvuldig geselecteerd op basis van ervaring en specialisatie. Daarmee garandeert Out of Court een gedegen behandeling van uw conflict.

Is arbitrage rechtsgeldig?

De uitspraak van de arbiter van Out of Court is voor alle partijen bindend. U en uw tegenpartij moeten zich daar dus aan houden. Eventueel kunt u ervoor kiezen om de uitspraak te laten bekrachtigen door de rechtbank. Dit is eigenlijk alleen nodig als de tegenpartij de uitspraak niet opvolgt of weigert er naar te handelen. Out of Court kan u bij een verzoek om bekrachtiging bij de rechtbank helpen.

In principe bekrachtigt de rechter een arbitraal vonnis altijd, tenzij het arbitrale vonnis of de wijze waarop het tot stand is gekomen vrij duidelijk in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. Bijvoorbeeld als partijen niet allebei voldoende hun standpunt naar voren hebben kunnen brengen of als er geen geldige arbitrageovereenkomst was. De procedure van Out of Court voldoet aan de regels van de openbare orde en van de goede zeden. Het zou dus niet moeten voorkomen dat een rechtbank een Out of Court vonnis niet bekrachtigt.

Met een bekrachtigd arbitraal vonnis kunt u het vonnis uitvoeren zoals je ook een vonnis van de rechtbank kunt uitvoeren. U kunt daarmee bijvoorbeeld een deurwaarder op pad sturen om geld van uw tegenpartij te innen.

Moet mijn tegenpartij instemmen met arbitrage?

Ja. Als u een conflict via arbitrage wilt oplossen, moet uw tegenpartij daarmee akkoord gaan en bereid zijn de uitspraak te respecteren. Het is dus belangrijk dat beide partijen vooraf akkoord geven. De procedure bij Out of Court is zo ingericht dat beide partijen door een arbitrageovereenkomst akkoord gaan met arbitrage bij Out of Court. Dit is dus onderdeel van de procedure, waardoor u dit niet zelf hoeft te formaliseren.

Kan ik in hoger beroep tegen de uitspraak?

Nee. Tegen de uitspraak van de Out of Court arbiter kan je niet in hoger beroep. Bij Out of Court is het nu juist de bedoeling om snel duidelijkheid te verkrijgen. En om van te voren de kosten en de benodigde tijd goed te kunnen inschatten. Als u wilt dat meerdere arbiters over uw geschil oordelen, dan kunt u wel voor het premium pakket kiezen. Dan oordelen drie arbiters over uw geschil. Ook bij het premium pakket is geen hoger beroep mogelijk.

Ook de (overheids)rechtbank kan de uitspraak van de arbiter inhoudelijk niet verwerpen of wijzigen. De rechtbank kan een arbitraal vonnis alleen ongeldig verklaren als het vonnis of de wijze waarop het tot stand is gekomen vrij duidelijk in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. Bijvoorbeeld als partijen niet allebei voldoende hun standpunt naar voren hebben kunnen brengen of als er geen geldige arbitrageovereenkomst was. De procedure van Out of Court voldoet aan de regels van de openbare orde en van de goede zeden. Het zou dus niet moeten voorkomen dat een rechtbank een Out of Court vonnis ongeldig verklaart.

Waarom heb ik geen advocaat nodig?

In een rechtszaak bij de rechtbank gelden veel procedureregels. De procedureregels bij Out of Court zijn eenvoudig, modern en begrijpelijk. Daar hoeft u niet voor gestudeerd te hebben. Wij geven u daarbij voorbeelden, zodat u kunt zien wat er van u verwacht wordt.
Een overheidsrechter denkt bovendien niet actief met uw zaak mee, maar luistert en wacht af wat uw advocaat hem over uw verhaal vertelt. Arbiters van Out of Court denken actief met beide partijen mee. Zij helpen u om de juridisch relevante punten uit uw verhaal te halen en en om die te bewijzen als dat nodig is.
Daardoor kunt u de Out of Court arbitrage voeren zonder advocaat. Dat scheelt enorm in de kosten. Doordat u uw eigen procedure voert en die bovendien begrijpt, bent u veel meer betrokken bij uw eigen zaak.

Wat zijn de kosten voor het starten van een arbitrage?

Bij Out of Court betaalt u een vaste prijs. De hoogte is afhankelijk van het pakket dat u kiest. Een pakket is meestal voldoende om een arbitrage volledig te voeren. U kunt tijdens de procedure voor extra opties kiezen, die mogelijk extra kosten. Die kosten staan op de website en zijn dus van tevoren inzichtelijk. Er zijn dus geen extra (onverwachte) kosten.

Kan ik een arbitragezaak stopzetten?

Een partij kan een arbitrageprocedure tussentijds beëindigen als de tegenpartij het daarmee eens is. Als niet beide partijen met tussentijdse beëindiging akkoord gaan, dan kan een partij de zaak niet eenzijdig beëindigen.

Hoe lang duurt het voordat ik een uitspraak krijg?

Bij een Reguliere of Premium Out of Court procedure krijgt u gemiddeld in drie maanden een uitspraak. Bij een Flitsprocedure kunt u zelfs in twee weken uitspraak krijgen.

Ik ben mijn inloggegevens kwijt of vergeten?

Als u de inloggegevens kwijt bent of niet meer weet, kunt u bij het inlogscherm klikken op inloggegevens vergeten/kwijt geraakt. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op en zorgen ervoor dat u snel nieuwe inloggegevens ontvangt.

Ik ben mijn toegangscode voor een dossier kwijt?

Als u de toegangscode kwijt bent, kunt u dit aangegeven in het scherm bij het invoeren van de toegangscode. Met uw persoonlijke inloggegevens kunt u een nieuwe toegangscode aanvragen. U ontvangt ter bevestiging van uw aanvraag eerst een e-mail om te bevestigen dat u toegang mag hebben tot dit dossier.

Kosten

Wat zijn de kosten voor het starten van een arbitrage?
Wat zijn de kosten als ik de uitspraak wil bekrachtigen door de rechter?
Wat zijn de kosten voor het starten van een arbitrage?

Bij Out of Court betaalt u een vaste prijs. De hoogte is afhankelijk van het pakket dat u kiest. Een pakket is meestal voldoende om een arbitrage volledig te voeren. U kunt tijdens de procedure voor extra opties kiezen, die mogelijk extra kosten. Die kosten staan op de website en zijn dus van tevoren inzichtelijk. Er zijn dus geen extra (onverwachte) kosten.

Wat zijn de kosten als ik de uitspraak wil bekrachtigen door de rechter?

Als u de uitspraak door de rechter wilt laten bekrachtigen, regelen wij dat uiteraard graag voor u. De kosten zijn hiervoor zijn €127 voor de rechtbank plus de kosten van de advocaat die u moet inschakelen. Out of Court kan dit ook voor een laag bedrag voor u regelen, zie <hier>.

Uw zaak annuleren of stopzetten

Kan ik een arbitragezaak stopzetten?
Kan ik een zaak eenzijdig stopzetten?
Kan ik een arbitragezaak stopzetten?

Ja het is altijd mogelijk om gezamenlijk met de tegenpartij te besluiten een arbitrage stop te zetten. Alleen zullen wij het betaalde bedrag niet terugbetalen, omdat wij de zaak dan al in behandeling hebben genomen.

Kan ik een zaak eenzijdig stopzetten?

Nee. Als u eenmaal met de tegenpartij heeft afgesproken om het geschil op te lossen door arbitrage, kunt u niet zonder instemming van de tegenpartij de arbitrage stoppen.

Duur

Hoe lang duurt het voordat ik een uitspraak krijg?
Hoe lang duurt het voordat ik een uitspraak krijg?

Het proces om te komen tot de uitspraak is bij Out of Court maximaal vier maanden. U weet bij de start dus exact wanneer u de uitspraak krijgt. Zo voorkomt u langdurige procedures of bewuste vertraging c.q. rekken van de tegenpartij.

Inloggegevens

Ik ben mijn inloggegevens kwijt of vergeten?
Ik ben mijn toegangscode voor een dossier kwijt?
Ik ben mijn inloggegevens kwijt of vergeten?

Als u de inloggegevens kwijt bent of niet meer weet, kunt u bij het inlogscherm klikken op inloggegevens vergeten/kwijt geraakt.  Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op en zorgen ervoor dat u snel nieuwe inloggegevens ontvangt.

Ik ben mijn toegangscode voor een dossier kwijt?

Als u de toegangscode kwijt bent, kunt u dit aangegeven in het scherm bij het invoeren van de toegangscode. Met uw persoonlijke inloggegevens kunt u een nieuwe toegangscode aanvragen. U ontvangt ter bevestiging van uw aanvraag eerst een e-mail om te bevestigen dat u toegang mag hebben tot dit dossier.

Heeft u een andere vraag? Zo kunt u ons bereiken:

Stuur ons een bericht

Menu