IN 5 STAPPEN NAAR EEN VONNIS

Hoe werkt het?
U heeft een conflict met een andere partij, waar u samen niet uitkomt. Maar u wilt het wel snel oplossen. Arbitrage via Out of Court is een snelle en professionele route naar een eerlijke oplossing. In 5 stappen heeft u allebei een rechtsgeldig oordeel waar u verder mee kunt.

Gewone Procedure

STAP 1: AANMELDEN & OPENING OUT OF COURT ROOM

Via de knop AANMELDEN komt u op het aanmeldformulier. Hierop vult u uw bedrijfsgegevens en contactgegevens van de tegenpartij in.

Out of Court belt u en uw tegenpartij voor een intakegesprek.

U en uw tegenpartij ondertekenen digitaal een elektronische overeenkomst. Hierin komt u overeen dat u het conflict bij Out of Court via arbitrage oplost. Deze overeenkomst is bindend voor beide partijen. U kunt daarna niet meer naar de rechter omdat u het niet eens bent met het oordeel van de arbiter.

Out of Court opent daarna een beveiligde OutofCourt room op het online platform. U ontvangt daarvoor inlogcodes en moet een wachtwoord instellen.

STAP 2: VIDEOCONFERENTIE EN ARGUMENTEN UPLOADEN
Out of Court plant een gezamenlijke videoconferentie met beide partijen en de arbiter. Beide partijen vertellen hun kant van het verhaal en wat zij met de arbitrage willen bereiken. De arbiter legt uit wat er gaat gebeuren en bepaalt samen met u wat u precies wilt vorderen van de tegenpartij. De arbiter geeft ook aanwijzingen over wat u moet doen, wat u moet bewijzen en hoe u dat moet bewijzen.

Beide partijen kunnen daarna gedurende twee weken hun toelichtingen en bewijsmateriaal uploaden in de OutofCourt room. Het geüploade materiaal is voor beide partijen en de arbiter zichtbaar. U kunt daardoor reageren op het materiaal van de tegenpartij.

STAP 3: VIDEOCONFERENTIE EN ARGUMENTEN UPLOADEN
Out of Court plant weer een gezamenlijke videoconferentie met beide partijen en de arbiter. De arbiter heeft nu al een goed beeld van de zaak. Hij zal aanvullende informatie vragen en aanwijzingen geven over wat u nog moet uploaden om uw zaak rond te krijgen.

Beide partijen kunnen daarna gedurende twee weken hun toelichtingen en bewijsmateriaal uploaden in de OutofCourt room.

STAP 4: ZITTING
Out of Court plant een gezamenlijke bespreking met beide partijen en de arbiter in een vergaderruimte. Tijdens deze bespreking mogen beide partijen nog kort (maximaal 20 minuten per partij) hun argumenten toelichten. De arbiter zal verder doen wat hij in het belang van de zaak nodig acht. Hij kan bijvoorbeeld aan beide partijen vragen stellen, getuigen en deskundigen horen (al dan niet onder ede) en met partijen overleggen of zij de zaak willen schikken. Als beide partijen willen dat de zitting via videoconferentie plaatsvindt dan kan dat.

STAP 5: VONNIS
De arbiter doet binnen een week na de zitting via een videoboodschap een korte uitspraak in de OutofCourt room. Binnen een week daarna plaatst de arbiter een schriftelijk vonnis in de OutofCourt room. Outofcourt zendt beide partijen een origineel van het schriftelijke vonnis per post.

Beide partijen moeten het vonnis geheim houden.

Flitsvonnis

De flitsprocedure is geschikt voor :
– bedrijven die weinig begeleiding nodig hebben van de arbiter
– bedrijven die zelf hun vorderingen kunnen opstellen
– eenvoudige zaken die geen uitgebreide behandeling, getuigenverhoren of deskundigen-onderzoek nodig hebben
– zaken waarbij weinig bewijsmateriaal nodig is

De mogelijkheid om uw verhaal goed naar voren te brengen is in de flitsprocedure beperkter, terwijl het flitsvonnis ook bindend is voor beide partijen.

De arbiter kan oordelen dat de zaak ongeschikt is voor een flitsprocedure, bijvoorbeeld omdat hij toch te ingewikkeld blijkt te zijn. In dat geval kan de procedure omgezet worden naar een reguliere procedure.

STAP 1: AANMELDEN & OPENEN OUTOFCOURT ROOM

Via de knop AANMELDEN komt u op het aanmeldformulier. Hierop vult u uw bedrijfsgegevens en contactgegevens van de tegenpartij in.

Out of Court belt u en uw tegenpartij voor een intakegesprek.

U en uw tegenpartij ondertekenen digitaal een elektronische overeenkomst. Hierin komt u overeen dat u het conflict bij Out of Court via arbitrage oplost. Deze overeenkomst is bindend voor beide partijen. U kunt daarna niet meer naar de rechter omdat u het niet eens bent met het oordeel van de arbiter.

Out of Court opent daarna een beveiligde OutofCourt room op het online platform. U ontvangt daarvoor inlogcodes en moet een wachtwoord instellen.

STAP 2: VORDERINGEN & ARGUMENTEN UPLOADEN
De OutofCourt room is gedurende twee weken geopend voor het uploaden van de vorderingen, toelichtingen en bewijsmateriaal.
De vorderingen dienen binnen drie dagen na het openen van de OutofCourt room te worden geüpload om de tegenpartij voldoende gelegenheid te geven om daarop te reageren.
Het geüploade materiaal is voor beide partijen en de arbiter zichtbaar. U kunt daardoor reageren op het materiaal van de tegenpartij.
De arbiter waakt tegen overval-tactieken, waarbij een partij op het laatste moment veel of ingewikkeld materiaal upload. De arbiter zal dan de andere partij nog de gelegenheid geven om daarop te reageren.

STAP 3: ZITTING
Out of Court plant een gezamenlijke bespreking met beide partijen en de arbiter in een vergaderruimte. Tijdens deze bespreking mogen beide partijen nog kort (maximaal 20 minuten per partij) hun argumenten toelichten. De arbiter zal verder doen wat hij in het belang van de zaak nodig acht. Hij kan bijvoorbeeld aan beide partijen vragen stellen en met partijen overleggen of zij de zaak willen schikken. Als beide partijen willen dat de zitting via videoconferentie plaatsvindt dan kan dat.

STAP 5: VONNIS
De arbiter doet zo mogelijk op de zitting uitspraak. Als dat niet mogelijk is, geeft hij binnen drie dagen na de zitting via een videoboodschap een korte uitspraak in de OutofCourt room. Binnen een week na de zitting plaatst de arbiter een schriftelijk vonnis in de OutofCourt room. Outofcourt zendt beide partijen een origineel van het schriftelijke vonnis per post.

Beide partijen moeten het vonnis geheim houden.

Menu